Executive Search

Menselijk kapitaal blijft cruciaal

Executive Search - Het vinden en binden van menselijk kapitaal is wezenlijk voor de concurrentiepositie van bedrijven.

Waarde creëren

Het vinden en binden van menselijk kapitaal is wezenlijk voor de concurrentiepositie van bedrijven. Bij bestuur, directie of management posities creëert Brightlinck niet alleen waarde voor opdrachtgevers, maar ook voor kandidaten. Door openhartige interviews met kandidaten, ontstaat een helder beeld van hun verleden, heden en gewenste toekomst. Met professionele competenties als uitgangspunt maken wij vooral ook kennis met de mens achter de kandidaat.

Individuele kwaliteiten

Daarnaast onderzoeken wij in hoeverre de individuele kwaliteiten, het karakter en de ambities van de kandidaat daarop aansluiten, met aandacht en gevoel voor alle relevante factoren.

Sparringpartner

Ook tijdens de kennismaking van de kandidaat met de opdrachtgever blijft Brightlinck sparring partner. Voor beide partijen. Door observeren en luisteren, bespiegelen en informeren, verifiëren en confronteren. Kritisch, open en integer.