Interim Management

Daadkracht bij verandering of tijdelijke vervanging

Interim management - Naast Executive Search voor de lange termijn verzorgen wij de tijdelijke invulling van key posities.

Interim posities

Brightlinck is ook uw partner voor het snel invullen van tijdelijke posities. Bijvoorbeeld bij complexe verandertrajecten, reorganisaties of tijdelijke versterking bij vervanging van directie of management.

Uitgebreid netwerk

Wij hebben een uitgebreid netwerk van kandidaten die direct beschikbaar zijn. Dagelijks spreken wij interim directeuren, senior managers en specialisten in verschillende disciplines. Professionals die inhoudelijk en persoonlijk goed aansluiten op de functie en op de organisatiecultuur.